caffi trwyddedig • cynadleddau • busnesau creadigol
Llanberis, cafe, conferences, snowdonia
Tenantiaid

Lefel Dau

 

Steven Stockford:

Wedi bod yn gweithio yn y maes Ôl-gynhyrchu Sain Teledu ers dros 30 mlynedd ar ystod eang o ddramáu a dogfennau safonol.


Wedi sefydlu unedau Ôl-gynhyrchu ym Mryste, Caerdydd a gogledd Cymru, mae ganddo brofiad ym mhob agwedd o gynllunio sain, recordio a chymysgu.

Yn 2004 sefydlodd stiwdio Lefel 2 ger Llyn Padarn ynghanol harddwch mynyddoedd Eryri.
 

Cyfeiriad:

Steven Stockford
Lefel 2 Cyf
Yr Hen Ysgol
Brynrefail
Caernarfon
Gwynedd
LL55 3NR

------------------------------------------------
 

Ffôn:

01286 685479
07970 794978


http://www.lefeldau.co.uk

 

Newyddion

» 
» 
-------------

image