caffi trwyddedig • cynadleddau • busnesau creadigol
Llanberis, cafe, conferences, snowdonia
Tenantiaid

Tenantiaid

Lleolir 12 MBC (Mentrau Bach Canolig) lleol yn adeilad Caban gan gynnwys Caban Cyf. Cynrychiola’r busnesau yma feysydd y celfyddydau cain, crefftwyr, ffilm, sain, dylunio graffigol, datblygu gwefannau, sector gweithgareddau awyr agored, meddygaeth y campau, hyfforddiant rheolaeth, meddygon esgyrn (osteopathiaid), cyhoeddwyr ac wrth gwrs Caban Cyf.

O’r cychwyn cyntaf, mae’r adeilad wedi bod yn llawn. Yn wir mae gan Caban restr aros gynyddol o ddarpar denantiaid.

Mae’r unedau busnes yn weddol fach (220 troedfedd sgwâr ar gyfartaledd) sy’n golygu ar adegau ei bod hi’n gallu bod yn gyfyng ar gyfer gwaith ond, ar y llaw arall, maent yn fforddiadwy. Mae’r tenantiaid yn talu rhent cyfradd unffurf a thâl gwasanaeth. Mae mesurydd ar gael ar gyfer trydan ac anfonir bil atynt ar gyfer gwasanaeth ffôn a rhyngrwyd.

Rydym wedi gosod system telegyfathrebu o ansawdd uchel trwy’r holl adeilad ac rydym yn elwa o gael cysylltiad band llydan.

Newyddion

» 
» 
-------------

image