caffi trwyddedig • cynadleddau • busnesau creadigol
Llanberis, cafe, conferences, snowdonia
Gwasanaethau

Ystafell Gyfarfod a Chynadledda

Trosolwg

Gellir llogi ystafell benodedig ar gyfer cyfarfod/ cynadledda o fewn yr adeilad ei hunan.  

 

Image of Caban-cyf Conference Room

Mae’r ystafell yn addas ar gyfer hyd at 12/13 o bobl ar ffurf ystafell fwrdd, neu hyd at 20 o bobl ar ffurf theatr.

Cynhadledd enghreifftiau ystafell cynllun;

Board Room StyleClass Room StyleInterview Style

Ceir defnydd o ystod lawn o offer technegol, gan gynnwys Wi-Fi, taflunyddion LCD, argraffyddion, ynghyd ag offer cyfieithu.

Lleolir yr ystafell gyfarfod/ gynadledda ar y trydydd llawr a gellir defnyddio lifft i gyrraedd yno Mae gan yr ystafell gylch wifren.

 

Mae te, coffi a phrydau bwyd ar gael i gynadleddwyr.

Nod Caban Cyf yw darparu gwasanaeth o ansawdd uchel a chyfeillgar, er mwyn sicrhau y bydd eich cyfarfodydd yn mynd yn rhwydd ac yn rhai llwyddiannus a chynhyrchiol.. Ceisiwn ein gorau i ddiwallu unrhyw anghenion arbennig neu ofynion fydd gennych.

Y tâl am yr ystafell yw

  • £50.40 am hanner diwrnod (9am-12:30 or 12:30-4pm)
  • £93.60 am ddiwrnod llawn (9am-4pm)

gan gynnwys TAW

Mae Te a coffi ychwanegol ar gael ar gais ar gost o £ 2.10 y person. 

Gellir addasu prydau yn ôl eich chwaeth bersonol -  bwydlenni bwffe ar gael i fwyta yn yr ystafell confrence neu yn y Caffe.

 

Cysylltwch a ni i Llogi stafell

Newyddion

» 
» 
-------------

image